Välkommen till en ny hemsida


Här kommer löpande nyheter om företaget att publiceras och aktuella projekt att beskrivas.

Finansiering sökes till film för TV

Skogsbruket och skogsindustrin har under en lång följd av år framgångsrikt anpassat sig till allmänhetens och naturvännernas krav. Ändå har vare sig allmänheten eller naturvännerna blivit nöjda.

Strategin har varit att göra det man kan utan alltför stora ekonomiska uppoffringar, att bemöta kritik med sakliga argument och att i vissa fall, helt vara tyst. 

Det verkar som den egna propagandan med filmer och välgjorda trycksaker inte räcker för att lugna opinionen.

Jag tror att inriktningen i delar av informationsarbetet behöver göras annorlunda. 

Pärlan är en film som inte propagerar för annat än för skogens värden. Den visar hur två ungdomar kan vakna upp mitt i vardagens mediebrus och inse att alldeles runt knuten finns något spännande och värdefullt. En skog full av hemligheter, historia, poesi och överraskningar. Och även humor.  Filmen är en spelfilm som ska visas på SVT och dessutom distribueras till skolor genom Sveriges största distributör – Kunskapsmedia AB. 

Pärlan är en film som inte andas skogsbrukets sedvanliga professionalism och fakta. Den vädjar till det, som skogsbruket i mina ögon är så rädd för att släppa fram, sinnligheten.

Därför tror jag att det kan finnas en poäng i att den finansieras av skogsbruket, så att det blir tydligt att skogsbruket ägnar sig åt så mycket mer än att producera virke.

För frågor, kontakta Johan Heurgren:

Tel: 08 86 38 00
Mobil: 070 645 10 55
johan@heurgren.se

Redan i slutet av 1980-talet började Johan producera film på dåvarande Forskningsstiftelsen Skogsarbeten (idag Skogforsk) och har sedan dess framgångsrikt fortsatt med såväl informations och utbildningsfilm för skogsbruket men även för lantbruket. Flera produktioner har gjorts direkt för TV.

 

Pärlan DVD-omslagbuy inderal online australia lexapro tablets to buy elocon lotion buy online doxycycline buy australia buy liquid paxil nizoral 1 buy online zyban buy online uk where can i buy erythromycin ophthalmic ointment buy diflucan online no prescription buy norvasc 5 mg