Välkommen till en ny hemsida

Här kommer löpande nyheter om företaget att publiceras och aktuella projekt att beskrivas.

Finansiering sökes till film för TV

Skogsbruket och skogsindustrin har under en lång följd av år framgångsrikt anpassat sig till allmänhetens och naturvännernas krav. Ändå har vare sig allmänheten eller naturvännerna blivit nöjda.

Strategin har varit att göra det…